hypnosehelpt

Blog van Integrale Hypnotherapeute Ans Franken, EMDR, Regressie therapie, transactionele analyse, NLP


Een reactie plaatsen

Zielsregressie

Waarom een zielsregressie zoveel kan betekenen voor een cliënt. ? Dan zal ik eerst in het kort uitleggen wat een zielsregressie inhoud. Je gaat een reis maken in de tijd wat je ziel voor ontwikkeling tot nu toe door heeft gemaakt. Tenminste voor wat in dit leven voor je nu van belang is te weten. Je komt dan b.v. om te beginnen in huidig leven en dan naar de geboorte voor de geboorte incarnatie ,tussenbestaan en vorig leven of levens waar nog onverwerkte problematiek is. Om alsnog te verwerken.

Om zodoende in het nu verlost te zijn van beperkende overtuigingen. Maar ook om  zicht te krijgen op je doel in dit leven wat je levenslessen zijn. Wie je werkelijke ik is.

Vandaag mocht ik zo’n mooie prachtige reis begeleiden . Deze cliënt had al eerder enkele sessies gedaan . Dat is ook wel het beste om te doen dan ben je met de methode bekent en je gaat ook niet heel  de beleving van een leven doorwerken maar enkel een belangrijk stukje . De inbreng van mijn cliënt was ik heb zo’n schuldgevoel naar mijn moeder toe volgens haar ben ik schuldig aan haar niet gelukkig kunnen zijn. Ik was ook niet gewenst. Daardoor ben ik het niet waard om er te mogen zijn.

Heftig als dit je overtuigingen zijn. Logisch dat dan vele zaken mislukken in je leven. We gaan als eerste terug naar een vorig leven waar mijn cliënt een man was waarvan zijn vrouw om komt door een auto ongeluk vervolgens heeft de man zijn dochter verkracht en vermoord vanwege totale wanhoop enz Dit was een andere keer al beleefd. Maar de schuldlading was nog niet weg en zelfvergeving was er ook nog niet . Ik laat mijn cliënt contact maken op zielsniveau met vrouw en kind om alles uit te praten spijt te betuigen enz.  Dan komen we in de incarnatie van dit leven terecht waar moeder ook moeite heeft met mogelijk weer zwanger te worden en vindt dan dat het vaders schuld is . Zo komen we bij de geboorte uit. Waar moeder weer komt bij het is vaders schuld dat ik nu zoveel pijn heb enz. We knippen de navelstreng door om los te komen van schuld gevoel van moeder los te maken en eigen energie in te ademen . Vervolgens gaat de reis verder naar het tussen bestaan tussen levens in. Daar ontmoet mijn cliënt bekenden zielen waarvan nu duidelijk wordt dat mijn cliënt begeleidt word door een bekende ziel. Ook gaan we nog even naar een leven waar mijn cliënt wel een moeder heeft die veel van mijn cliënt houdt. Dit is een korte samenvatting van een mooie indrukwekkende herbeleving.


Een reactie plaatsen

REINCARNATIE

Wat is Reïncarnatie?

Reïncarnatie is terug gaan naar een vorig leven. Daar kunnen problemen waar je nu tegen aanloopt, ontstaan zijn. De therapeut laat je focussen op de relevante gedachten van het probleem in het nu, waardoor de emotie er bij komt, en je dit gevoel in je lichaam kan ervaren. Dan wordt aan je onderbewuste gevraagd om terug te gaan in de tijd, dat deze gedachte actueel was en de emotie ook zo belangrijk was als nu het geval is. Meestal komt dan vanzelf de beleving opdoemen. Die aan het probleem van nu ten grondslag ligt. Voor meer info bel 013 5070518


Een reactie plaatsen

Regressie

Wat is Regressie?

Regressie wil niets anders zeggen dan terug gaan naar het huidig leven. Ook hier kunnen zich de nodige problemen hebben voorgedaan waaraan gewerkt zou kunnen worden. Bijvoorbeeld geboorte traumatiek of zaken die zich in de vroege kinderjaren hebben afgespeeld. Bij regressie hoort de inner child {innerlijk kind} methode.

Dit is vaak aan de volwassenen persoon onbekend. Waar misschien

de diepere onrust gevoelens of buiten proporties boos of verdrietig reageren op situaties vandaan komen. In het nu denken mensen vaak ik heb toch een goede jeugd gehad. In grote lijnen zal dat ook zo zijn. Maar het kind in jouw beleefde bepaalde situaties heel anders. En daar gaat het nu onbewust nog om. Door ook weer op de gedachten te focussen die bij het verdriet of boosheid of angst horen komen we bij het kind van toen. Deze methode wordt vaak als heel bevrijdend en verhelderend ervaren bel voor meer info 013 5070518 of maak een afspraak.

We adviseren u om de regressie sessies op te nemen met een mobiele telefoon, uw voice recorder op de Iphone of Dictafoon, zodat u thuis nogmaals de informatie kunt naluisteren.


Een reactie plaatsen

Odeartikel dat ik jullie niet wil onthouden

Hypnose is een natuurlijke therapie die helpt bij bevallingen, pijn, huiduitslag en een prikkelbare darm – zonder bijwerkingen! Door hanny roskamP

is het beste medicijn

Toen ik begon met hypnose

leefde het, overigens verkeerde, idee dat een prikkelbare darm het gevolg was van spastische spier-

reageerden. Hij gaf ze in drie maanden tijd zeven hypnosesessies. Ter ondersteuning van de behandeling luisterden ze thuis elke dag naar hypnosetapes, waarop dezelfde suggesties stonden. De controlegroep kreeg als behandeling normale gesprekstherapie. De hypnotherapie bleek extreem effectief, terwijl de gesprekstherapie nauwelijks in- vloed had op de klachten. De pijnklachten namen drastisch af en de proefpersonen gaven aan zich veel beter te voelen. Maar ook bijkomende klachten als misselijkheid, rugpijn en problemen bij het plassen ver- beterden aanzienlijk.

Sindsdien behandelt Whorwell hon- derden patiënten volgens een gestan- daardiseerde methode, het zogeheten Whorwell-protocol. Inmiddels zijn ook in Nederland hypnotherapeuten opgeleid die met het Whorwell-protocol werken. Renny Freriks is zo’n hypnotherapeut en is betrok- ken geweest bij het opzetten van de Vereni- ging van Nederlandse Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)-therapeuten, zo’n tien jaar geleden. ‘Mijn ervaring is dat men- sen erg goed op de behandeling reageren, vrijwel zonder uitzondering’, zegt Freriks. ‘Het slaat bij vrijwel iedereen aan. Hoe het werkt, weten we niet, maar behalve dat de meeste cliënten klachtenvrij worden, neemt hun kwaliteit van leven enorm toe.’

Zo’n 80 tot 95 procent van de mensen die met hypnose is behandeld, raakt vol- ledig van zijn klachten af. Het resultaat houdt volgens onderzoeken bovendien

Hypnose is een natuurlijke therapie die helpt bij bevallingen, pijn, huiduitslag en een prikkelbare darm – zonder bijwerkingen! Door hanny roskamP

is het beste medicijn

gerenommeerde tijdschriften als Gut en The Lancet. Hypnose wordt desondanks amper serieus genomen door de reguliere medische wereld, maar de wetenschap laat steeds vaker zien dat het minstens zo ef- fectief is bij de behandeling van een aantal aandoeningen als de reguliere aanpak met bijvoorbeeld medicijnen.

Bestond er een Nobelprijs voor alter- natieve geneeswijzen, dan zou Peter Whor- well er beslist een verdienen. Controverse was niet de enige hobbel die hij moest ne- men. Het hoogst haalbare wetenschap- pelijke bewijs voor nieuwe medicijnen of behandelingen wordt verkregen door een dubbelblind placebogecontroleerd onder- zoek. Dat wil zeggen dat de behandelaar niet weet welke behandeling hij of zij heeft verstrekt en dat ook de patiënt niet weet welk medicijn is voorgeschreven: de echte behandeling of een placebo.

Die aanpak is helaas niet haalbaar voor hypnosetherapie. Mensen zijn zich er altijd bewust van dat ze onder hypnose worden gebracht. Whorwell koos voor de op één na beste benadering: ‘Anders zou je nooit een nieuwe behandeling kunnen ontwik- kelen. Dat zou idioot zijn. Wij hebben door de jaren heen hypnose steeds vergeleken met een behandeling waarbij de patiënt een gesprek kreeg en medicijnen, al dan niet een nepmedicijn.’

Zijn resultaten zijn indrukwekkend. Bij een van zijn eerste studies koos Whorwell dertig patiënten die op geen enkel medicijn

samentrekkingen’, zegt Peter Whorwell, internist bij het Whytenshawe-ziekenhuis in Manchester, Engeland. ‘We dachten dat de achtergrond psychisch was, het gevolg van stress. Ik wist dat hypnose spieren ontspande en wilde het daarom proberen bij patiënten die nergens op reageerden. Inmiddels weten we dat de onderliggende mechanismes ingewikkelder zijn, maar hypnose bleek een effectieve behandeling.’

Whorwell begon 25 jaar geleden op grond van een ‘verkeerde aanname’ zijn prikkelbaredarmpatiënten te hypnotiseren. In het begin was het niet veel meer dan het inzetten van een ontspanningstechniek, ge- richt op het tot rust brengen van de geest. Later perfectioneerde hij de methode. ‘Bij minder stress zouden de klachten afnemen, meende ik’, zegt Whorwell. ‘De therapie was dus niet gericht op de darm. Mijn pati- enten werden er wel rustiger van, maar hun conditie verbeterde niet veel. Na verloop van tijd probeerde ik de hypnotische sug- gesties rechtstreeks op de darm te richten. Dat had het gewenste effect.’

Whorwell hield zijn experimenten ge- heim, want wat hij deed was controversieel en dat is het in feite nog steeds. Zijn col- lega’s lichtte hij pas in nadat hij kon be- wijzen dat hypnose werkzaam was. Dat was toen hij zijn resultaten publiceerde in

november 2011 http://www.ode.nl 19

foto: Puhhha/Dreamstime.com

één tot vijf jaar aan bij het merendeel van de patiën- ten. Whorwell denkt overi- gens niet dat hypnose PDS geneest: ‘Mensen worden geboren met de aanleg voor PDS en dat kun je nooit wegnemen. Maar we zorgen er wel voor dat de klachten sterk verminderen.’

Hypnose is sim- pelweg een kwestie van ‘ga in een ont-

spannen houding liggen met
uw ogen dicht, adem diep
in en diep uit, stel u voor
dat uw ledematen steeds
lomer en zwaarder worden’
Eigenlijk is het niet eens zo
anders dan mediteren. Bij
meditatie worden de gedachtes vrijgelaten of zo veel mogelijk tot zwijgen gebracht. Bij hypnose worden de gedachtes gestuurd door de stem van de hypnotherapeut. Die nodigt zijn cliënt bijvoorbeeld uit om zich voor te stellen dat hij of zij aan het strand loopt op een mooie zonnige dag. Of – in het geval van een medische hypnose – dat de cellen van zijn immuunsysteem in pa- raatheid worden gebracht. Of dat hij zijn darm opdracht geeft om tot rust te komen. Hoe de cliënt dat doet, moet hij of zij hele- maal zelf weten.

Maar het positieve is dat er niet alleen een genezend effect uitgaat van hypnose, maar ook een leereffect. Als je eenmaal een bepaald bewustzijn over het lichaam hebt ontwikkeld, raak je dat daarna niet snel meer kwijt.

Smadar Wit (21) had al twee jaar lang extreem veel last van een prikkelbare darm. Met name de pijnklachten waren voor haar onverdraaglijk en de medicijnen van de huisarts hielpen ook al niet. Van de specialist mocht ze meteen door naar de hypnosetherapeut. Ze kreeg daar elke drie weken een sessie. Ze rondde de be- handeling twee jaar geleden af, inclusief het gewenste resultaat. ‘Eigenlijk merkte ik na de eerste behandeling meteen al ver- schil. Ik besefte toen pas hoe veel stress ik onbewust in mijn lichaam had zitten. De klachten zijn nu weg. Alleen als ik een

Bekend is dat buik- klachten sterk reageren op emoties, spanning en ontspanning. Maar eigenlijk heeft niemand een idee van hoe hypnosetherapie werkt. Wat Smout betreft, is dat niet zo belangrijk, zolang zijn patiënten er maar baat bij hebben. ‘Natuurlijk is er een enorme wisselwerking tus- sen geest en darmen’, zegt Smout. ‘Op de een of andere manier zal hypnotherapie daarop ingrijpen. Van anti- depressiva hebben we ove- rigens ook slechts een vaag idee van hoe die werken.’

Er gaat een enorm place- bo-effect uit van hypnose, alleen al doordat de arts veel

tijd met een patiënt doorbrengt en veel aan- dacht aan hem of haar besteedt. Whorwell heeft met objectieve meetapparatuur echter laten zien dat er lichamelijke veranderingen optreden als gevolg van de hypnose. Zo ontdekte hij dat hypnose de darmperistal- tiek verbeterde en de gevoeligheid van het slijmvlies verminderde. Bovendien vond hij aanwijzingen dat de onderliggende ont- steking afneemt, die waarschijnlijk ook een rol speelt. Whorwell: ‘We hebben in mijn laboratorium gemeten dat de gevoeligheid van de darm afneemt. En er is overweldi- gend bewijs dat hypnose de darmspieren ontspant en dat het de pijnprikkel vermin- dert die vanuit de darm wordt afgegeven aan de hersenen. Het is duidelijk dat het op verschillende fronten werkt, terwijl een medicijn meestal maar op één front actief is. Alleen hoe dat neurochemisch werkt, weten we niet.’

Inmiddels is er enig inzicht in wat er in de hersenen gebeurt bij iemand die door hypnose minder gevoelig is voor pijn- prikkels. Uit fMRI-scans is gebleken dat verschillende centra in de hersenen die te maken hebben met pijn, een verlaagde ac- tiviteit laten zien. Met name de linkerhelft van de thalamus wordt minder actief. An- dere delen van de hersenen komen tijdens een sessie (tijdelijk) in actie.

Therapeuten die met hypnose werken, weten dat sommige mensen zich extreem

makkelijk in trance laten brengen en dat anderen amper hypnotiseerbaar zijn. Psychologen van de universiteit van Sou- th Wales bedachten onlangs dat dit iets te maken kon hebben met vertrouwen en ontspanning, die mede mogelijk worden gemaakt door het hormoon oxytocine. Hij behandelde een groep van veertig moeilijk hypnotiseerbare mannen met dit hormoon en probeerde ze daarna te hypnotiseren. Het bleek dat ze in een diepere trance kon- den raken. Dit wijst erop dat oxytocine een rol bij hypnotische trance speelt.

waarbij de arts met lege handen staat of aandoeningen waarbij sprake is van een grote psychosomatische component lijken interessante kandidaten voor behandeling met hypnose. Zoals chronische pijn op de borst, die niet het gevolg is van hart- of maagklachten. Deze aandoening is voor patiënten extreem stressvol. Whorwell stelde in 2006 samen met zijn collega’s van het Whytenshawe-ziekenhuis in Man- chester een protocol op, waarmee ze 28 patiënten behandelden. Althans, 15 van hen kregen 12 hypnosesessies, de andere 13 kregen een placebomedicijn plus vier maanden lang gesprekstherapie. Wederom was het resultaat overweldigend. Van de patiëntes die hypnotherapie kregen, had 80 procent veel baat bij de behandeling; bij de placebogroep was dit slechts 23 procent. De vrouwen hadden beduidend minder pijn, al bleef het aantal aanvallen gelijk.

En wat te denken van de meest pijnlijke ervaring die mensen kennen: de geboorte? Al sinds de jaren vijftig proberen hypno- therapeuten vrouwen te helpen die extreem bang zijn voor de pijn van de bevalling. Ze bereiden deze vrouwen op de geboorte voor met een aantal hypnotherapeutische sessies. Het mooie daarbij is dat hypnose zowel ef- fect heeft op de pijn als op de stress en angst die de pijn kunnen versterken. Bovendien is het een natuurlijke methode, in tegenstel- ling tot bijvoorbeeld een ruggenprik, waar veel vrouwen toch moeite mee hebben. In- middels hebben wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat hypno-

se niet alleen kan helpen tegen de pijn, maar ook dat deze geboortes waarschijnlijk sneller verlopen én met minder complicaties. Er zijn zelfs aanwijzingen dat er minder lichamelijke en psychische klach- ten optreden ná de geboorte.

Als we bedenken hoe veel er te winnen valt en hoe laag het ri- sico is (geen bijwerkingen, geen negatieve effecten), dan is het wonderlijk dat hypnose niet tot de standaardbehandelingen van de arts behoort. Natuurlijk spelen kosten een rol. Hypnotherapie is tijdrovend. Pilletjes zijn vaak goedkoper (niet altijd!). Zo kosten de antidepressiva (amitriptyline)

die bij PDS worden voorgeschreven maar een paar euro per maand. Voor andere aan- doeningen kan de berekening overigens gunstiger uitpakken.

In Nederland zit hypnotherapie boven- dien niet standaard in de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraars. Dat is mis- schien een drempel voor de consument. Maar onbekendheid en de alternatieve klank vormen waarschijnlijk nog de groot- ste belemmering. Smout: ‘De bekendheid van deze therapie bij specialisten neemt toe, maar we komen van heel ver. Bij elk symposium, bij elke nascholing wordt er over hypnotherapie gesproken. Maar het is en blijft iets alternatiefs, iets nieuws. Het bijzondere is dat er publicaties zijn in re- guliere tijdschriften, maar we zijn nog niet zo ver dat iedereen er voldoende van door- drongen is.’

In Engeland is dat volgens Whorwell niet veel beter. ‘Het is nog steeds niet ge- bruikelijk dat iemand met PDS naar de hypnotherapeut wordt gestuurd. De belang- rijkste belemmering is dat artsen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid of er niet veel vertrouwen in hebben. Het zou enorm helpen als er een nieuw en duur medicijn voor PDS op de markt zou komen.’

Hanny Roskamp, die over de menopauze schreef in de mei-editie van Ode, overwon met hypnose haar motorrij-examenvrees en een handvol existentiële angsten.

stressvolle periode heb, komen de klachten deels terug. Maar omdat ik nu weet hoe ik ermee om moet gaan, duren ze heel kort. Ik gebruik verder geen medicijnen.’

PDS komt erg vaak voor. De schattin- gen lopen uiteen van 5 tot 20 procent van de Nederlandse bevolking. Iemand met het prikkelbaredarmsyndroom wordt meestal niet behandeld. De huisarts adviseert ie- mand gezond te eten en zich vooral geen zorgen te maken. Soms krijgt iemand het advies wat meer vezels te gebruiken of een krampwerend pilletje te nemen. PDS is im- mers geen levensbedreigende aandoening. Pas als mensen heel veel last hebben en PDS hun leven beheerst – wat geldt voor ongeveer 5 procent van de patiënten – dan worden ze doorverwezen naar de specialist. Het enige middel dat die tot voor kort kon voorschrijven, was een antidepressivum.

Recentelijk is echter een multidiscipli- naire richtlijn gepubliceerd, waarin ook hypnosetherapie als behandeling wordt ge- noemd. Nog lang niet alle specialisten ma- ken daar gebruik van. Maag-darm-leverarts André Smout van het AMC is een van de eersten die het openlijk opneemt voor hypnose én die zijn patiënten doorverwijst naar de hypnotherapeut: ‘Het lijkt erop dat de therapie even effectief of effectiever is dan het meest effectieve medicijn dat we nu hebben, een antidepressivum. Dat blijkt uit een recente meta-analyse.’

en greep uit de positieve on-

derzoeken die de afgelopen zeven

jaar zijn gedaan, laat een veelzij- dig beeld zien van de mogelijkheden van hypnose als medische behandeling. We- tenschappelijke tijdschriften onthullen dat hypnose waarschijnlijk in staat is uiteenlo- pende lichamelijke verschijnselen als jeuk, uitslag, honger (obesitas!) en pijn te beïn- vloeden. Jaarlijks worden talloze kleine, maar bemoedigende studies gepubliceerd. Zelfs het immuunsysteem blijkt te profite- ren van een kundig uitgevoerde trance.

E

Een ander gebied waar met hypnose doorbraken zijn bereikt, is kanker. Niet dat deze kwaadaardige ziekte te genezen valt met hypnose, maar de verlichting die pa- tiënten ervaren is waardevol. Bovendien blijkt hypnose in staat om de vervelende bijwerkingen van chemotherapie – zoals misselijkheid en braken – te onderdrukken. En dat is belangrijk, aangezien sommige patiënten voortijdig de behandeling staken omdat ze de bijwerkingen van een chemo- kuur te ernstig vinden. Ook de angst en slaapproblemen die kankerpatiënten erva- ren is effectief te behandelen met hypnose.

Hypnose blijkt zo effectief bij pijnbe- strijding, dat het Amerikaanse National Institute of Health het als behandeling er- kent. Alleen al uit een omvangrijke litera- tuurstudie van 27 experimenten waaraan in totaal 933 mensen deelnamen, blijkt het succes van medische hypnose bij verschillende pijnklachten. Van de proef- personen had 75 procent zo veel baat bij hypnose, dat die het effect van morfine evenaart of zelfs overtreft, wat ook de oorzaak van de pijn is.

Vooral chronische aandoeningen

Waar vindt u een hypnotherapeut?

in nederland zijn een aantal verenigingen van hypnotherapeuten actief. bij PDs is het raadzaam naar een hypnotherapeut te stappen die lid is van de samenwerkende therapeuten PDs. http://www.pds-therapeuten.nl

voor andere aandoeningen kan men ook terecht bij de nederlandse vereniging voor hypnose. http://www.nvvh.cm

De leden van deze vereniging zijn allen ook ingeschreven bij het biG-register, evenals onder andere artsen, fysiotherapeuten, psychologen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Daarnaast is er de nederlandse beroepsvereniging van hypnotherapeuten.

http://www.hypnotherapie.nl

20 http://www.ode.nl november 2011

november 2011 http://www.ode.nl 21


Een reactie plaatsen

Myalgische encefalomyelitis afgekort ME genoemd.

ME een ziekte die nog vaak niet onderkent wordt. Hoe erg is dit als je hier erg onder lijdt.

Niemand neemt je serieus omdat men het niet begrijpt.

De oorzaak is psychisch wordt ook verteld en dus kan dit ook psychisch aangepakt worden.

Hoe doen we dat . Wat heb je mee gemaakt in je leven waar je zo moe van wordt ? Is dan mijn eerste vraag.

Meestal ligt hier een onverwerkt probleem aan ten grondslag. Emoties stromen niet meer door. Het lichaam neemt het dan over.

Door aan te geven dat je moe bent niet meer kan concentreren,slaap problemen hebt . Het is je allemaal te veel.

Je wil van alles en toch kun je het niet omdat je te moe bent. Als je emoties weer gaan stromen doordat je bij de oorzaak van dit probleem komt gaat het beter. Vaak denken mensen het is toch mijn lichaam die niet wil ik wil wel. En ja dat is ook zo Bewust wil je vooruit maar onbewust zijn er blokkades waardoor het je niet lukt. En daarom kun je verwachten met hypnotherapie hier het snelst resultaat te hebben en te houden. Wil je meer info neem dan gerust vrijblijvend contact met me op bel 013-5070518

Concept of a tired businesswoman

als ze mij konden opdraaien was ik niet moe

 


Een reactie plaatsen

Misofonie was de klacht waar ik vandaag mee werkte.

Eerlijk gezegd had ik nog nooit gehoord van deze ziekte. Echt een uitdaging dus. Eerst maar eens een korte uitleg.

Misofonie = letterlijk haat van geluid die andere mensen produceren . b.v. eetgeluiden zoals smakken,  keelgeluiden, neus ophalen  zwaar ademen enz, Roept walging en woede op.

Bij de meeste mensen met misofonie worden deze gevoelens ook opgewekt bij het zien van repeterende bewegingen.

Ook kan het gebeuren dat mensen ook last hebben van Tinnitus.

Voorbeeld van de storende geluiden van mijn cliënt  dit ging ook over eet geluiden. Mijn cliënt liet ook weten er erg boos over te kunnen worden. Het hoeft niet ,Ik vind het onbeschoft,kun je geen rekening houden met mij,hoe kun je dit nu doen.

Ik kan je wel vermoorden. Het is niet normaal, allemaal gedachten die zich afspeelde tijdens de boosheid. Door de meest beladen zinnen te laten herhalen kwam mij cliënt om te beginnen bij ” Ik wil het niet zien” Mijn vraag was dan ook “wat wil je niet zien”

En dan komen de beelden van De Tweede wereld oorlog. Het is verschrikkelijk Ik sta aan de verkeerde kant. Ik ben mensen aan het martelen. Ik vraag wat hoor je daarbij. Vreselijke geluiden van tanden knarsen en vooral gekreun. Ik kan het niet aanhoren.

Dan komt er een moment dat mijn cliënt aangeeft Ik kan niet meer Ik stop ermee. Maar dat blijft niet zonder gevolgen .

Mijn cliënt wordt ter plekke dood geschoten. Heftige beleving. Er volgen nog heel wat inzichten. Nu afwachten hoe dit leven doorwerkt. Groet Ans Franken.                                                                                                                                                       misophonia


Een reactie plaatsen

Hypnose helpt bij burn-out angsten paniekaanvallen trauma verwerken enz.

Hypnose is zo oud als de mensheid en is inzetbaar voor onbewuste problemen of ongemakken naar het bewustzijn te halen.

Om zodoende te accepteren en daarna te veranderen, / te verwerken.

Wat maakt nou dat hypnose helpt? Is een veel gestelde vraag. Hypnose is een staat van bewustzijn waarbij het kritisch denken omzeild wordt , en je daardoor sneller in het onderbewustzijn komt waar alles opgeslagen zit . het onderbewustzijn is gekoppeld aan het lange termijn geheugen en de bewuste geest is gekoppeld aan het korte termijn geheugen.hypnose&unterbewusstsein_1

Zo kun je verklaren hoe het komt dat problemen uit het verleden  nu nog actueel kunnen zijn. Zij worden opnieuw geactualiseerd / wakker gemaakt door de nieuwe gebeurtenis die dezelfde emotionele lading bevat en daardoor ook dezelfde gedachten.

Bijvoorbeeld : Ik kan het niet . Dit kan een overtuiging zijn uit het verleden waar veel verdriet /boosheid aan vast zit.

Wat er voor zorgt, in het heden als ik op het werk van mijn baas een moeilijke opdracht krijg ik meteen denk,ik kan het niet.

Deze gedachten raakt dan meteen het oude verdriet/boosheid aan waardoor de opdracht ook niet lukt.

En jij denkt zie je wel ik kan het niet . Ook je baas gaat dan aan je twijfelen.

Daarom zou het goed zijn om oud trauma te verwerken zodat je weer met een frisse blik de situatie kan bekijken en zal zien dat het goed gaat. Groet Ans Franken.


Een reactie plaatsen

Prikkelbare darmsyndroom op NU.nl

Hypnose helpt bij prikkelbare darm
Gepubliceerd: 06 april 2012 13:53
Laatste update: 06 april 2012 13:52

BAARN – Hypnose kan een effectieve behandeling zijn bij het prikkelbare darmsyndroom (PDS). Het verlicht bij 40 procent van de patiënten de klachten, zo blijkt uit onderzoek van de University of Gothenburg.
PDS is een veelvoorkomende aandoening: 5 tot 20 procent van de Nederlandse bevolking heeft last van prikkelbare darmen.

De symptomen bestaan uit buikpijn en problemen met de ontlasting en verergeren door stress en het eten van bepaald voedsel.

Twee studies

De wetenschappers onderzochten in twee studies of hypnose verlichting kan bieden. In de eerste studie kregen 138 patiënten gedurende 12 weken elke week een uur hypnotherapie.

Ze leerden onder andere met diepe ontspanning hun symptomen onder controle te houden. 40 procent had daar baat bij en het effect was een jaar later nog merkbaar.

Zeven jaar later

In een andere studie werden 208 patiënten onderzocht die recentelijk hypnotherapie hadden ondergaan. 85 procent merkte tot zeven jaar later nog steeds de positieve werking van de behandeling.

De meerderheid gebruikte in het dagelijkse leven nog steeds de aangeleerde technieken. “Ons onderzoek laat zien dat hypnotherapie een effectieve behandeling is bij PDS”, aldus onderzoeker Magnus Simrén.


Een reactie plaatsen

Afvallen met behulp van hypnose als je last hebt van Obesitas.

We weten allemaal als je lijdt aan Obesitas, dat gezond eten en veel bewegen goed voor je is.

Maar hoe weinig staat men nog stil bij het feit dat onderliggende problemen ten grondslag liggen aan het niet kunnen afvallen

of niet kunnen volhouden. Wat we dan ook als eerste doen is trauma verwerken en daardoor zelfvertrouwen vergroten.

Zodat iemand in staat is om er ook werkelijk voor te gaan . Wilskracht vergroten ook door onverwerkte emoties alsnog te verwerken. Zie ook mijn Artikel  Afvalrace Dongen http://wp.me/p4bakL-q en kijk ook naar mijn eerder filmpje dat ik plaatste in December 2013


Een reactie plaatsen

Aangehechte energie ook wel entiteiten genoemd .

Wat wordt er bedoeld met last hebben van entiteiten of geesten ?

Energie bij je dragen van een ander,en hoe kan dat.

Maar nog beter hoe kom je ervan af.

Ik zal eerst even uitleggen wat je merkt als je last hebt van entiteiten. Je zal merken dat je snel moe bent extreem angstig bent

of meer last hebt van verdriet of boosheid dan normaal. Hoe dit kan gelijke energie trekt het gelijke aan. Dus als je zelf of angstig bent of verdrietig of boos trek je gemakkelijk entiteiten aan. Entiteiten zijn mensen die overleden zijn en toch nog op de aarde rondhangen. Meestal komt dit omdat men niet beseft heeft overleden te zijn,of de geest kan het leven nog niet loslaten.

Aangehechte energie kan ook energie van levende personen zijn. Personen die ook in dezelfde energie verblijven als jij.

Je kunt last krijgen doordat je op een laag trillingsniveau verblijft.

Alles zendt trillingen uit ook emoties blij en vrolijk positief is een hoog trillingsniveau .Boos bang en bedroefd heeft een laag trillingsniveau. Omdat overleden personen die hier rond blijven hangen niet klaar zijn met hun leven of het gevoel hadden hun geliefde  niet los te kunnen laten daar nog te veel verdriet over hebben of erg boos over zijn die haken aan bij mensen die ook onverwerkte emoties bij zich dragen zoals ik al zei {verdriet angst of boosheid} laag trillingsniveau.

Wat is er nu aan te doen onverwerkt emoties verwerken of positief kunnen denken waardoor je zelf op een hoger trillingsniveau komt. Meestal is professionele hulp nodig. Herken je deze problemen neem dan gerust contact op met De Verbinding praktijk voor integrale Hypnotherapie Ans Franken gaat je er graag bij helpen. Bel voor meer info of een afspraak 0135070518.