hypnosehelpt

Blog van Integrale Hypnotherapeute Ans Franken, EMDR, Regressie therapie, transactionele analyse, NLP


Een reactie plaatsen

Regressie naar de vroege jeugd was het thema van vandaag.

En ja dat is al vaker onder de aandacht gebracht,hoor ik iedereen denken. Maar vandaag wil ik een heel belangrijk aspect hieruit belichten. Mijn cliënt voelde zich in de steek gelaten door moeder. Moeder is n.l verslaafd aan allerlei drugs en alcohol.

Dit probleem ontstond al in de vroege jeugd van mijn cliënt. Mijn cliënt vertelde hier mee opgegroeid te zijn niet beter te weten.

Kreeg zelf af en toe al drugs als kind. Echt heel problematisch dus. Dan kun je als kind niet anders denken als het is normaal.

Ouders gingen al vroeg scheiden n.l toen mijn cliënt 7 jaar was. Nu is dit in deze tijd niet zo opvallend meer. Het komt zo vaak voor ,maar juist daarom niet minder heftig. Een scheiding brengt voor kinderen meer met zich mee dan alleen beide ouders niet meer bij elkaar. Namelijk het gezinsleven gaat verloren . Maar daar wilde ik het nu niet expliciet over hebben. Wel over het missen van moeder door haar vooral verslaafd zijn aan alcohol en daardoor niet de moeder kunnen zijn die belangrijk was voor mijn cliënt. Ik heb vandaag vooral  mijn cliënt momenten laten herbeleven dat moeder nog wel een echte goede moeder was.

Verschillende momenten kwamen terug in de beleving echt vergeten momenten . Prachtig en zo belangrijk het maakt iets meer compleet. Want nu heeft mijn cliënt goede herinneringen terug aan moeder . Dat moeder klaar staat echt op komt voor mijn cliënt,en plezier weet te maken. Natuurlijk is het ook heel verdrietig dat het nu er niet meer is maar het goede overheerst toch wel. Het geeft rust. Het moge duidelijk zijn als je zo iets mee maakt blijf je makkelijk hangen in al het negatieve logisch ook.

Maar wil je dit verwerken is het herbeleven van het goede ook heel belangrijk. Dit wilde ik jullie niet onthouden. Vandaar dus nog maar weer eens het nut duidelijk maken van regressie. Heb je zelf ook behoefte om het verleden te verwerken.

neem gerust contact met mij op via hypnose@helpt nl of bel 0135070518.


Een reactie plaatsen

Innerlijk kind werk is een onderdeel van regressie.

Graag wil ik nog eens uitleg geven over regressie en dan wel het gedeelte dat men innerlijk kind werk noemt.

Innerlijk kind werk pas je toe als je als volwassen persoon problemen in het nu hebt zoals onzeker zijn, of faalangst hebben, of een minder waardigheidsgevoel hebben. Vaak weet je als volwassenen niet dat het dan gaat om een beleving uit het verleden. En vaak vraagt men zich ook af was het zo ik het me nog herinner wel de waarheid overdrijf ik niet? Maar het grote verschil zit hem in een beleving op kind niveau, of een beleving als de volwassen persoon van nu . Belangrijk is je te realiseren dat het gaat om het kind van toen, die ervaring telt alleen. Het gaat niet om de waarheid want die is relatief. Het gaat om de beleving benadert vanuit het kind van toen. Bijvoorbeeld het kind dat niet begrepen wordt, niet gehoord wordt of niet gezien wordt.

Innerlijk kind werk kan ook thuis horen in hypnotherapie. Ik snap dat dit verwarrend kan zijn. Maar ik zal het uitleggen .

Hypnotherapie is een verzamelnaam van meerdere technieken die allemaal te maken hebben met het onderbewustzijn.

Zoals regressie [ innerlijk kind werk ] reïncarnatie is werken met vorige levens , of werken met het voorstellingsvermogen ,

metaforen, symbolen.

Terug naar ons voorbeeld over het kind dat in ieder volwassenen nog leeft. Dat kind kan beschadigt zijn door gebeurtenissen in het verleden. Mensen leren uit ervaringen. Je ervaart dat je niet begrepen wordt of gezien wordt of gehoord wordt . Dan is het begrijpelijk dat je dit mee neemt in een volgende ervaring en weer een volgende en zo stapelt de ervaring op en verword het tot een feit . In jouw beleving is het dan zo. Waardoor je als volwassene de situatie ook zo benadert . Je gaat er ook nog steeds vanuit dat men je niet begrijpt of niet hoort of niet ziet, zonder je te realiseren dat dit met het verleden te maken heeft. Je gedraagt je er ook na. Dus wordt je ook zo behandeld. De bedoeling is nu dat je weer meer voor je zelf opkomt en zelfverzekerder wordt, en je minder aantrekt van wat een ander van je vindt. Het is heel moeilijk om allemaal zo uit te leggen .

Maar ik zou zeggen kom het zelf maar eens ervaren en beleven je zal merken dat je hier heel veel aan hebt en het zorgt voor een blijvend resultaat. Bel gerust voor een afspraak 0135070518 of voor meer info kijk op mijn site http://www.hypnosehelpt.nl