hypnosehelpt

Blog van Integrale Hypnotherapeute Ans Franken, EMDR, Regressie therapie, transactionele analyse, NLP


Een reactie plaatsen

Zielsontwikkeling maakt het anders zijn dan andere.

Zielsontwikkeling wat houdt het in . Een ziel is onderweg een ziel incarneert en excarneert en komt tussen het incarneren en excarneren in een tussenbestaan ook wel Hemel
Nirwana Hiernamaals Paradijs, Elysium enz genoemd.Net gelijk voor wat voor religie of leefwijze men kiest.
Een ziel wil iets afmaken. En incarneert daarom bij gelijk gestemde.Vaak ziet men dan ook dat er geïncarneerd wordt in hele familieclusters . Dit om familiekarma op te lossen.
Toch wil het niet altijd zeggen dat in een gezin alleen maar zielsverwanten incarneren.
Het kan ook zijn dat er broers of zussen vanuit een andere zielengroep in een zelfde gezin incarneren. Dit lijkt nu misschien heel verwarrend maar dat komt omdat iedere ziel ook een individuele levensdoel of levensopdracht heeft.
Hiermee verklaar ik dan meteen ook weer waarom het soms in de loop van het leven broers en zussen ieder een eigen weg gaan,en elkaar dus loslaten.Hier komen we dan al bij onze titel van dit stuk terecht. Namelijk de verklaring van het anders zijn dan de ander.
Toch schrijf ik dit stuk niet alleen hierom maar ook om het verschil aan te duiden van mensen die zich in het algemeen Anders voelen dan een Ander. Dit wordt vaak als inbreng van een sessie [die mensen bij mij komen doen] gebruikt.Het gaat hier dan over b.v.De overtuiging Ik voel me zo anders dan een ander, daardoor zo eenzaam.

En wat houdt eenzaamheid in? Nou, niet kunnen delen met de ander. En dat is misschien heel logisch zou je kunnen zeggen als je niet op dezelfde golflengte zit. Maar wanneer we met z’n alle ons meer zouden kunnen verplaatsen in de ander,zouden niet zoveel mensen eenzaam hoeven te zijn.Dit lijkt dan weer zo eenvoudig en vanzelfsprekend . Maar zo vanzelfsprekend is het dus niet,want daar gaan we weer het gaat weer om de golflengte.
Welke zielen kunnen dit wel? Degene die al vaker geïncarneerd zijn en wellicht deze ervaring al opgedaan hebben.

Ik geef wel eens een metafoor van een berg als voorbeeld. Een berg die je opklimt onderweg zie je nog niet zoveel als aan een kant de begroeiing van de berg en aan de andere kant de afgrond. Maar boven op de top van de berg aan gekomen heeft men een wijds uitzicht. Je kunt dan voor je kijken en opzij en achter je boven onder,kortom je hebt een totaal overzicht. Dat maakt nu het verschil met die mensen die niet samen met jouw op de top staan . Je ziet niet het zelfde ,dus is het zo moeilijk voor de ander om zich in jou te verplaatsen.Dan wordt het vaak beter begrepen. En hoe beter men het begrijpt hoe beter dat men het kan accepteren.Dat het zo is. Daarmee is de eenzaamheid niet meteen opgelost maar het wordt beter te dragen. Accepteren is in deze wel het sleutelwoord. Ik hoop hiermee weer wat meer mensen geholpen te hebben met het mogelijk maken te accepteren anders te zijn dan een ander. Als jij je hierin ook kan vinden en misschien graag hiermee wat meer wil doen, voel je dan zo vrij om gerust contact met mij op te nemen . Je bent van harte welkom. Bel voor een afspraak of voor meer info het nummer 0135070518.Warme groet Ans Franken Integraal hypnotherapeut.